นักเรียนทุน

รู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากๆที่ทางมูลนิธิ​มีนโยบายมอบทุน เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทุนดังกล่าว ทำให้มีโอกาสในทุกวันนี้ รู้สึกขอบคุณบุคลากรทุกท่าน และตั้งใจจะทำงานต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนงานด้าน ธรณีวิทยาให้ก้าวหน้ายิ่งจึ้น และจะตอบแทนคืนสู่สังคมเสมอเมื่อมีโอกาส
อ่านต่อเพิ่มเติม

ประวัติ

บทความอาจารย์และข่าวสาร

15-18
Mar. 2018

แข่งขันตอบปัญหาธรณีศาสตร์ (Geoquiz Competition)

การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Geoscience Industrial Week ประจำปี 2018 ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม เป็นการแข่งขันตอบปัญหาด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และความรู้ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

2
Dec.

สรุป “ไครนอยด์” แน่หรือ?

หลังจากกลายเป็นข่าวสร้างความสนใจแก่ประชาชนจำนวนมาก และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้ว พบว่าซากดึกดำบรรพ์ตัวดังกล่าว คือ กลุ่มสัตว์ทะเลที่ชื่อว่า ไครนอยด์ (Crinoid)

อ่านเพิ่มเติม

14
Aug. 2018

แสดงความยินดี!! ภาควิชาธรณีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นิสิตเก่า รหัส 5732732023 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

อ่านต่อเพิ่มเติม


ความเป็นมาของภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 กรกฎาคม 2527

“ชีวิตคือความพอดี”เป็นคำกล่าวอันหนึ่งที่ผู้เขียนจำได้หมายถึงเหตุการณ์ที่ จำเพาะจะต้องเกิดขึ้นมาในตอนหนึ่งชีวิตเราและมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายตามมา

การประยุกต์ทฤษฎี “กำเนิดน้ำมันในฝาง” ในการสำรวจหาน้ำมันในประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2522

บทความนี้เขียนข้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายจะอธิบายให้ผู้ที่อยู่นอกวงการธรณีวิทยาได้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นมาของทฤษฎี “กำเนิดน้ำมันฝาง” ตลอดจนคุณค่าของมันในการสำรวจหา น้ำมัน ผู้เขียนมิได้มีเจตนารมณ์จะกล่าวถึงเรื่อง ก๊าซธรรมชาติ เพราะมีเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนกว่าน้ำมันมาก

ทฤษฎี "เตาอบขนมครก" ของเกลือโปแตชในอีสาน

16 พฤศจิกายน 2522

แอ่งอีสานซึ่งประกอบด้วยแอ่งใหญ่ๆ 2 แอ่ง คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนั้น ความจริงแล้ว ยังมีแอ่งย่อยๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้างซ้อนทับแอ่งใหญ่ทั้งสองนี้อยู่ คล้ายๆ กับเตาขนมครก