นักเรียนทุน

รู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากๆที่ทางมูลนิธิ​มีนโยบายมอบทุน เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากทุนดังกล่าว ทำให้มีโอกาสในทุกวันนี้ รู้สึกขอบคุณบุคลากรทุกท่าน และตั้งใจจะทำงานต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อเป็นส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนงานด้าน ธรณีวิทยาให้ก้าวหน้ายิ่งจึ้น และจะตอบแทนคืนสู่สังคมเสมอเมื่อมีโอกาส

นักเรียนทุน

เมษา วิทยานนทเวช รุ่น 57 ทำงานที่ PinpointGeophysics ตำแหน่ง Geophysicist

นักเรียนทุน

ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์​ แบ่งเบาภาระพ่อแม่และตนเอง ทำให้มีเวลาในการทุ่มเทกับศึกษามากขึ้น เปิดโอกาสในการมีอนาคตที่ดีและทำงานเพื่อตอบแทนและเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาวงการธรณีวิทยาต่อไป ปลูกฝังการมีจิตสำนึกรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและการแบ่งปัน