ข่าวสาร

15-18
Mar.

แข่งขันตอบปัญหาธรณีศาสตร์ (Geoquiz Competition)

การแข่งขันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน Geoscience Industrial Week ประจำปี 2018 ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีม เป็นการแข่งขันตอบปัญหาด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และความรู้ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

2
Dec.

สรุป “ไครนอยด์” แน่หรือ?

หลังจากกลายเป็นข่าวสร้างความสนใจแก่ประชาชนจำนวนมาก และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมาแล้ว พบว่าซากดึกดำบรรพ์ตัวดังกล่าว คือ กลุ่มสัตว์ทะเลที่ชื่อว่า ไครนอยด์ (Crinoid)

อ่านเพิ่มเติม

14
Aug. 2018

แสดงความยินดี!! ภาควิชาธรณีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน นิสิตเก่า รหัส 5732732023 ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม