บทความอาจารย์ไสว

ความเป็นมาของภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 กรกฎาคม 2527

“ชีวิตคือความพอดี”เป็นคำกล่าวอันหนึ่งที่ผู้เขียนจำได้หมายถึงเหตุการณ์ที่ จำเพาะจะต้องเกิดขึ้นมาในตอนหนึ่งชีวิตเราและมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายตามมา

การประยุกต์ทฤษฎี “กำเนิดน้ำมันในฝาง” ในการสำรวจหาน้ำมันในประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2522

บทความนี้เขียนข้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายจะอธิบายให้ผู้ที่อยู่นอกวงการธรณีวิทยาได้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นมาของทฤษฎี “กำเนิดน้ำมันฝาง” ตลอดจนคุณค่าของมันในการสำรวจหา น้ำมัน ผู้เขียนมิได้มีเจตนารมณ์จะกล่าวถึงเรื่อง ก๊าซธรรมชาติ เพราะมีเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนกว่าน้ำมันมาก

ทฤษฎี "เตาอบขนมครก" ของเกลือโปแตชในอีสาน

16 พฤศจิกายน 2522

แอ่งอีสานซึ่งประกอบด้วยแอ่งใหญ่ๆ 2 แอ่ง คือ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนั้น ความจริงแล้ว ยังมีแอ่งย่อยๆ ใหญ่บ้าง เล็กบ้างซ้อนทับแอ่งใหญ่ทั้งสองนี้อยู่ คล้ายๆ กับเตาขนมครก

แนะนำคนดัง!! ศาสตราจารย์นักวิจัย

คงจะไม่สายเกินไป ถ้าจะพูดถึงนักประดิษฐ์ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 จากสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2525 รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท

ฟังครูไหว (แต่ใจไม่ร้าย) พูดบ้าง

กริ้งๆ เสียงโทรศัพท์ในห้องทำงานของผมที่จุฬา ดังขึ้นเมื่อราวเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ปี 2531 ผมจำไม่ได้แน่นอน จำได้แต่เพียงว่าหลังจากกลับมาจากการท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก (สหภาพโซเวียต เชโกสโลวะเกีย ฮังการี และออสแตรีย) เป็นครั้งแรกแล้วหมาดๆ ยังอยู่ในระยะ “คลายเกลียว” จากกรณีน้ำโจนฯ ซึ่งผมต้องกระโจนลงไปละเลงกับเขาด้วยในฐานะกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ