บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 


บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 

 

  

" ทำบุญทอดกฐินสามัคคี "

บูรณะเมรุ

ณ วัดลำโกฏิทอง 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559