บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 


บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี

 

 

  

" ทำบุญทอดกฐินสามัคคี "

บูรณะเมรุ

ณ วัดลำโกฏิทอง 

อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 
Copyright © GMT CORPORATION, 78 soi Satriwithaya2 soi23, Ladprao district, Bangkok 10230.
ที่อยู่: 78 ซอยสตรีวิทยา2 ซอย23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230.,
Tel: 662 5396857, 662 9311066-8. Fax: 662 5300495, 662 9359104.
Email: admin@gmt.co.th Web: http://www.gmt.co.th

Scroll to Top