OUR CLIENTS

Government
[ หน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ-สถาบัน ]

Private 
[ เอกชน ]กระทรวงการคลัง

การประปานครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การประปาส่วนภูมิภาค
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
การเคหะแห่งชาติ

กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรธรณี
กรมโยธิการ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กรมทางหลวง
กรมเจ้าท่า
กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมอนามัย
กรมควบคุมมลพิษ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
สำนักงาน คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ม.จุฬาฯ
กทธ./ม.มหิดลฯ
กทธ./TDRI

อ.บ.ต บางม่วง
อบต.เขาเจ็ดลูก

บ.ปูนซีเมนต์ไทย
บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
บ.ชลประทานซีเมนต์ จก.

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
EXIM Bank

ASEAN Secretariat (ASEC)
Republic of Yemenบ.กรุงกวี จก.
บ.กรุงเทพ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.
บ.กรุ๊ปเพาเวอร์ จก.
บ.กันยงวัฒนา จก.
บ.กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จก.
บ.โกลเด้นไลม์ สโตส์ จก.
สนง.กฎหมายเกรียงศักดิ์
กลุ่มเหล็กสหวิริยา

บ.เคมีแมน จก.
บ.เค อัลลายแอนท์ จก.
บ.เคนเบอร์ จีโอเทค จก.
บ.คัมพานี เจเนอรัล เดอ เจโอฟิสิค จก.
บ.คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จก.

บ.จงสถิตย์ จก.
บ.เจ้าพระยาบางไทรมารีน่า จก.
บ.เจ.เค แลนด์ จก.

บ.ฉันท์มิตรโยธากิจ จก.

บ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จก.

บ.ซิโนไทย จก.
บ.เซาท์อีส เอเชีย เอ็คโปลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จก.
บ.เซเว่นแอสโซซิเอต คอนซัล จก.

บ.ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

บ.ไทย สเตป เลคแวร์ จก.
บ.ไทย-เยอรมัน เซรามิคฯ
บ.ไทยคาวาซากิ มอเตอร์ จก.
บ.ไทยออยล์ จก.
บ.ไทยลาวลิกไนต์ จก.
บ.ไทยโพลียูริเทน จก.
บ.ทรายแดง จก.
บ.ทุ่งคำ จก.
บ.เทพวงศ์ ออคิด จก.
บ.ที.พี.เอส เคมิคอล จก.
หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง

บ.ธุรกิจการแพทย์ จก.
บ.ธนวัฒน์ จก.
บ.ธันยะธร จก.
บ.ธารา คอนซัลแตนท์ จก.

บ.นวพลาสติก จก.

บ.บอสส์ บ๊อกซิ่ง โปรโมชั่น จก.
บ.บ้านปู จก.
บ.บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง&โฮลดิ้ง จก.
บ.บีพีออยล์ จก.
บ.แบล็ค เมาท์เท่น มายนิ่ง จก.
หจก.บานชื่นไมนิ่ง
หจก.บุญสหะการก่อสร้าง

บ.ปัญญากรุ๊ป จก.
บ.ปูนซิเมนต์เอเซีย จก.
บ.โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จก.
บ.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนต์ จก.

บ.ผาทอง เอ็กซ์พลอเรชั่น จก.
บ.ผาแดง อินดัสทรี จก.
บ.ผาคำ จก.

บ.พาราก็อน พรีเซียส จก.
บ.พาวิลเลียนรีสอร์ต จก.
บ.พรหมวิวัฒน์ จก.
บ.พอนสัก กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก.
บ.พิพัฒน์กร จก.
บ.พีแอนด์ซี แมเนจเมนท์ จก.
บ.พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จก.
บ.พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จก.
บ.พีรพล มายนิ่ง จก.
บ.เพาเวอร์ - พี จก. (มหาชน)

บ.ฟาเอช จก.
บ.เฟลด์สปา มิเนรัล จก.

บ.ภูเทพ จก.
บ.ภูมิทองทัย จำกัด
บ.ภูมิทรัพย์ สินแร่ จก.

บ.ยูนิไทย จก.

บ.ไมโครชิพ จก.
บ.ไมน์เค็ม จก.
บ.มหานคร จก.
บ.เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง จก.
บ.แม่วังหินอ่อน จก.

บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จก.

บ.ล็อกเล่ย์ จก.
บ.ลาว-ไชน่าเบส ไมนิ้ง จก.

บ.วังขนาย จก.

บ.ศิลาพรชัย จก.

บ.ส.สุคนธชาติ จก.
บ.สแกนอินเตอร์ จก.
บ.สระบุรีซิเมนต์ จก.
บ.สระบุรี มินเนอรัล จก.
บ.สามารถเทเลคอม จก.
บ.สามารถโปรเจคคอนซัลแตนท์ จก.
บ.สตาร์ปิโตรเลียม จก.
บ.สตรีมไลน์ ภูเก็ต จก.
บ.สินทรัพย์ธัญญา จก.
บ.สยาม พาราก้อน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.
บ.สยามแกรไฟต์ จก.
บ.สยามบรรจุภัณฑ์ จก.
บ.สยามหินประดับ จก.
บ.สยามพาวเวอร์ จก.
บ.สยามโทเนะ จก.
บ.สินฑร จก.
บ.สิทธินนก่อสร้าง จก.
บ.สาริน จก.
บ.สันติตรานนท์ จก.
หจก.สันติมิตรก่อสร้าง

บ.หงสาลิกไนต์ จก.
บ.หงสาลิกไนต์(สปป.ลาว) จก.
บ.เหมืองทิพย์ จก.
หจก.แหลมทองก่อสร้าง

บ.อิตาเลียน-ไทย ดีเวล็อป จก.
บ.อิตาเลียน-ไทย เทรวี่ จก.
บ.เอสพี เจาะสำรวจ จก.
บ.เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จก.
บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.
บ.อีเมน จก.
บ.เอทีที คอนซัลแตนต์ จก.
บ.แอคติโอ กรุ๊ป จก.
บ.อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จก.
บ.โอเชียน ซีเมนต์ จก.
บมจ.อัครา ไมนิ่งAlpha Thai Minerals

ACT Consultant
Angkor Wat Coment Co., Ltd
Asia Energy Development
Asia Super Nova Mining Co.,Ltd.
AUO Siam marine co.,ltd
ATCL Consultant Ltd
ATT Consultants Co.,Ltd.

BBCT

Chememan Co.,Ltd
Cemex (Thailand) Co.,Ltd.
CGG Thailand
Consultants one hundred&ten
Cordukes
Country Group Company Limited
Creative technology Co.,ltd

DMR

Eastern Energy Pte.Ltd.
Epsilon Co.,ltd
ETT

First Pacific Mining Co.,Ltd.
First Pacific & Mining LAO.,Ltd.
Feldspar Mineral Co.,Ltd.
Fluor Dantel
F.M.T.(Thailand)Co.,Ltd.

Gammon Development Thai
Geotai Exploration & Mining Ltd.
General Fuel
Golcha-Chemintac Co.,Ltd
Global PS Mining Investment Co.,Ltd

Halla Eng.& Heavy Ind.
Harrods Mineral Ltd.
Harrods Natural Resources
HBI Manufacturing (Thailan) Limited
Hillcrest Resources NL.
Holcim Group Support Ltd
Hundai

Imerys Carbonates (Thailand)
Indochina Goldfields
ION Joint Venture
ITT

J.Builder Corp.Ltd.
JV BCKT

K-MAX Consultants Co., Ltd.
Kiso-Jiban

LB Geotech.
Leo Jovian

Mae Khong River Mining Laos Co., Ltd.
MDX Power
Mitsubishi
Morrison Knudson (Thailand)
MAA Consultants Co.,Ltd
MVS Consultant Co.,Ltd.
Myanmar Pongpipat Co.,Ltd.

Nippon Koei

OMAX Resources Ltd.

PC Application
P&C Management
PBC Engineering Ltd.
Pearl oil (Petroleum) Limited
Penspen Limited
Phom Property Co.,Ltd
Phonesack Group Co.,Ltd
Pyramid Del't. In't.
Pioneer Aggregates (Thailand)
PPS Mining
PTH Company
PT Group
PT North Mining Indonesia

Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co.,Ltd.
R.A.T. Trading

S&KX International Co.,Ltd.
S.K Mineral Co.,ltd.
Salamander Energy (E&P) Limited
San Miguel (Thailand)
SCI
Siam Tone
Siam Syntech
Sinclair Knight Merz
Sila Eastern Co.,Ltd.
Slope Tech.
SNT Consultant
STECON

Tace Rkv Keen Team
TATEX Thailand,LLc
Tauw Miliev
TEAM Consulting
Ten Consultants
Tesco Co.,ltd
Thai Glass Ind.
Thachana Palm Oil Co.,Ltd.
Time Communication
TMS International
TLL

UCOM

Yen Bai Banpu Calcium Carbonate
Y.P.Consultants Co.,ltd.
YTL (Malasia)

 

 
Copyright © GMT CORPORATION, 78 soi Satriwithaya2 soi23, Ladprao district, Bangkok 10230.
ที่อยู่: 78 ซอยสตรีวิทยา2 ซอย23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230.,
Tel: 662 5396857, 662 9311066-8. Fax: 662 5300495, 662 9359104.
Email: admin@gmt.co.th Web: http://www.gmt.co.th

Scroll to Top