ENVIRONMENT RESOURCES DIVISION[ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม]

 

โครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล

แอ่งน้ำบาดาลระยอง และแอ่งน้ำบาดาลชลบุรี

   


Location :
  ชลบุรี ระยอง

Owner :  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Scope of Work
(1) ศึกษาค่าคุณภาพและค่าพื้นฐานของโลหะหนัก ในพื้นที่ศึกษา
(2) อ้างอิงค่าพื้นฐานโลหะหนัก เพื่อปรับปรุงกฎหมายน้ำบาดาล
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุทกธรณีวิทยา และกลไกทางธรณีเคมี เพื่อกำหนดต้นตอของสารปนเปื้อน
     เช่น Hevy metal antroplogenic หรือจากธรรมชาติ
(4) ดำเนินการออกแบบสื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  

 

 

 

 

 
Copyright © GMT CORPORATION, 78 soi Satriwithaya2 soi23, Ladprao district, Bangkok 10230.
ที่อยู่: 78 ซอยสตรีวิทยา2 ซอย23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230.,
Tel: 662 5396857, 662 9311066-8. Fax: 662 5300495, 662 9359104.
Email: admin@gmt.co.th Web: http://www.gmt.co.th

Scroll to Top