•   
" เราให้บริการทางออกที่ถูกต้องแก่ลูกค้า "

               นับตั้งแต่การก่อตั้ง จีเอ็มที ทุกย่างก้าวของเราได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจนได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท ที่เป็นที่ปรึกษาอันดับต้นๆของประเทศไทย ยืนยันได้จาก

     ผลงานอันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ โดยความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากหลักปรัชญาพื้นฐานสามประการ

     ที่เรายึดถือมาตลอดการทำงานคือ " ให้บริการทางเทคนิคและวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า "

     "รักษาคุณภาพผลงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง" และ "ยึดมั่นและซื่อตรงต่อจรรยาบรรณวิชาชีพเสมอ และธำรงรักษาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดไป