•   ข้อมูลบริษัท

    บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จีเอ็มที) ได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และต่อมาในปี พ.ศ.2536 ก็ได้ขึ้นทะเบียน เป็นบริษัทที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

   จนถึงปัจจุบัน จีเอ็มที นั้นได้รวมเอาบุคลากรระดับหัวแถวเอาไว้อย่างพร้อมสรรพ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่มากด้วยประสบการณ์ และผู้ให้คำปรึกษาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถ โดยทั้งหมดนี้จะประสานงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อมอบการบริการที่ได้คุณภาพกับลูกค้าของเราให้ดีที่สุด