•   ศักยภาพของบริษัท

      ที่ผ่านมา จีเอ็มที ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด ความสำเร็วดังกล่าวเกิดจากภาคส่วนที่แข็งแกร่งของเรา อันได้แก่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ, อุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัย และทักษะการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพส่งผลให้งานของเราเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

     ปัจจุบัน จีเอ็มที เป็นบริษัทไทยที่สามารถแข่งขันอยู่ท่ามกลางบริษัทชั้นนำต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเราวางระดับมาตรฐานการทำงานไว้ที่ระดับสูง โดยให้งานออกาเปี่ยมด้วยคุณภาพด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบงานที่ดีที่สุดเพื่อนความสำเร็จมาสู่ลูกค้าตลอดไป