•   Our Client


หน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ-สถาบัน

 • กระทรวงการคลัง
 • การประปานครหลวง
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • กรมชลประทาน
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมโยธิการ
 • กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • กรมทางหลวง
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมไปรษณีย์โทรเลข
 • กรมอนามัย
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12
 • สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
 • สำนักงาน คกก.พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ม.จุฬาฯ
 • กทธ./ม.มหิดลฯ
 • กทธ./TDRI
 • อ.บ.ต บางม่วง
 • อบต.เขาเจ็ดลูก
 • บ.ปูนซีเมนต์ไทย
 • บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
 • บ.ชลประทานซีเมนต์ จก.
 • ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
 • EXIM Bank
 • ASEAN Secretariat (ASEC)
 • Republic of Yemen
 • หน่วยงานเอกชน


 • บ.กรุงกวี จก.
 • บ.กรุงเทพ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.กรุ๊ปเพาเวอร์ จก.
 • บ.กันยงวัฒนา จก.
 • บ.กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จก.
 • บ.โกลเด้นไลม์ สโตส์ จก.
 • สนง.กฎหมายเกรียงศักดิ์
 • กลุ่มเหล็กสหวิริยา
 • บ.เคมีแมน จก.
 • บ.เค อัลลายแอนท์ จก.
 • บ.เคนเบอร์ จีโอเทค จก.
 • บ.คัมพานี เจเนอรัล เดอ เจโอฟิสิค จก.
 • บ.คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จก.
 • บ.จงสถิตย์ จก.
 • บ.เจ้าพระยาบางไทรมารีน่า จก.
 • บ.เจ.เค แลนด์ จก.
 • บ.ฉันท์มิตรโยธากิจ จก.
 • บ.เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จก.
 • บ.เซาท์อีส เอเชีย เอ็คโปลเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จก.
 • บ.เซเว่นแอสโซซิเอต คอนซัล จก.
 • บ.ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.
 • บ.ไทย สเตป เลคแวร์ จก.
 • บ.ไทย-เยอรมัน เซรามิคฯ
 • บ.ไทยคาวาซากิ มอเตอร์ จก.
 • บ.ไทยออยล์ จก.
 • บ.ไทยลาวลิกไนต์ จก.
 • บ.ไทยโพลียูริเทน จก.
 • บ.ทรายแดง จก.
 • อบต.เขาเจ็ดลูก
 • บ.ปูนซีเมนต์ไทย
 • บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
 • บ.ชลประทานซีเมนต์ จก.
 • บ.ทุ่งคำ จก.
 • บ.เทพวงศ์ ออคิด จก.
 • บ.ที.พี.เอส เคมิคอล จก.
 • หจก.ทวีศักดิ์ก่อสร้าง
 • บ.ธุรกิจการแพทย์ จก.
 • บ.ธนวัฒน์ จก.
 • บ.ธันยะธร จก.
 • บ.ธารา คอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.นวพลาสติก จก.
 • หน่วยงานเอกชน


 • บ.บอสส์ บ๊อกซิ่ง โปรโมชั่น จก.
 • บ.บ้านปู จก.
 • บ.บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง&โฮลดิ้ง จก.
 • บ.บีพีออยล์ จก.
 • บ.แบล็ค เมาท์เท่น มายนิ่ง จก.
 • หจก.บานชื่นไมนิ่ง
 • หจก.บุญสหะการก่อสร้าง
 • บ.ปัญญากรุ๊ป จก.
 • บ.ปูนซิเมนต์เอเซีย จก.
 • บ.โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.ประจวบพัฒนา ดีเวลลอปเมนต์ จก.
 • บ.ผาทอง เอ็กซ์พลอเรชั่น จก.
 • บ.ผาแดง อินดัสทรี จก.
 • บ.ผาคำ จก.
 • บ.พาราก็อน พรีเซียส จก.
 • บ.พาวิลเลียนรีสอร์ต จก.
 • บ.พรหมวิวัฒน์ จก.
 • บ.พอนสัก กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก.
 • บ.พิพัฒน์กร จก.
 • บ.พีแอนด์ซี แมเนจเมนท์ จก.
 • บ.พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จก.
 • บ.พีบีซี เอ็นจิเนียริ่ง จก.
 • บ.พีรพล มายนิ่ง จก.
 • บ.เพาเวอร์ - พี จก. (มหาชน)
 • บ.ฟาเอช จก.
 • บ.เฟลด์สปา มิเนรัล จก.
 • บ.ภูเทพ จก.
 • บ.ภูมิทองทัย จำกัด
 • บ.ภูมิทรัพย์ สินแร่ จก.
 • บ.ยูนิไทย จก.
 • บ.ไมโครชิพ จก.
 • บ.ไมน์เค็ม จก.
 • บ.มหานคร จก.
 • บ.เมททอล สตาร์ ไมนิ่ง จก.
 • บ.แม่วังหินอ่อน จก.
 • บ.ไร้ท์ โซลูชั่น จก.
 • บ.ล็อกเล่ย์ จก.
 • บ.ลาว-ไชน่าเบส ไมนิ้ง จก.
 • บ.วังขนาย จก.
 • บ.ศิลาพรชัย จก.
 • บ.ส.สุคนธชาติ จก.
 • บ.สแกนอินเตอร์ จก.
 • บ.สระบุรีซิเมนต์ จก.
 • บ.สระบุรี มินเนอรัล จก.
 • บ.สามารถเทเลคอม จก.
 • บ.สามารถโปรเจคคอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.สตาร์ปิโตรเลียม จก.
 • บ.สตรีมไลน์ ภูเก็ต จก.
 • บ.สินทรัพย์ธัญญา จก.
 • บ.สยาม พาราก้อน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.สยามแกรไฟต์ จก.
 • บ.สยามบรรจุภัณฑ์ จก.
 • บ.สยามหินประดับ จก.
 • บ.สยามพาวเวอร์ จก.
 • บ.สยามโทเนะ จก.
 • บ.สินฑร จก.
 • บ.สิทธินนก่อสร้าง จก.
 • บ.สาริน จก.
 • บ.สันติตรานนท์ จก.
 • หจก.สันติมิตรก่อสร้าง
 • บ.หงสาลิกไนต์ จก.
 • บ.หงสาลิกไนต์(สปป.ลาว) จก.
 • บ.เหมืองทิพย์ จก.
 • หจก.แหลมทองก่อสร้าง
 • บ.อิตาเลียน-ไทย ดีเวล็อป จก.
 • บ.อิตาเลียน-ไทย เทรวี่ จก.
 • บ.เอสพี เจาะสำรวจ จก.
 • บ.เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จก.
 • บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.
 • บ.อีเมน จก.
 • บ.เอทีที คอนซัลแตนต์ จก.
 • บ.แอคติโอ กรุ๊ป จก.
 • บ.อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จก.
 • บ.โอเชียน ซีเมนต์ จก.
 • บมจ.อัครา ไมนิ่ง
 • หน่วยงานเอกชน


 • Alpha Thai Minerals
 • ACT Consultant
 • Angkor Wat Coment Co., Ltd
 • Asia Energy Development
 • Asia Super Nova Mining Co.,Ltd.
 • AUO Siam marine co.,ltd
 • ATCL Consultant Ltd
 • ATT Consultants Co.,Ltd.
 • BBCT
 • Chememan Co.,Ltd
 • Cemex (Thailand) Co.,Ltd.
 • CGG Thailand
 • Consultants one hundred&ten
 • Cordukes
 • Country Group Company Limited
 • Creative technology Co.,ltd
 • DMR
 • Eastern Energy Pte.Ltd.
 • Epsilon Co.,ltd
 • ETT
 • First Pacific Mining Co.,Ltd.
 • First Pacific & Mining LAO.,Ltd.
 • Feldspar Mineral Co.,Ltd.
 • Fluor Dantel
 • F.M.T.(Thailand)Co.,Ltd.
 • Gammon Development Thai
 • Geotai Exploration & Mining Ltd.
 • General Fuel
 • Golcha-Chemintac Co.,Ltd
 • Global PS Mining Investment Co.,Ltd
 • Halla Eng.& Heavy Ind.
 • Harrods Mineral Ltd.
 • Harrods Natural Resources
 • HBI Manufacturing (Thailan) Limited
 • Hillcrest Resources NL.
 • Holcim Group Support Ltd
 • Hundai
 • Imerys Carbonates (Thailand)
 • Indochina Goldfields
 • ION Joint Venture
 • ITT
 • J.Builder Corp.Ltd.
 • JV BCKT
 • K-MAX Consultants Co., Ltd.
 • Kiso-Jiban
 • LB Geotech.
 • Leo Jovian
 • Mae Khong River Mining Laos Co., Ltd.
 • MDX Power
 • Mitsubishi
 • Morrison Knudson (Thailand)
 • MAA Consultants Co.,Ltd
 • MVS Consultant Co.,Ltd.
 • Myanmar Pongpipat Co.,Ltd.
 • Nippon Koei
 • OMAX Resources Ltd.
 • PC Application
 • P&C Management
 • PBC Engineering Ltd.
 • Pearl oil (Petroleum) Limited
 • Penspen Limited
 • Phom Property Co.,Ltd
 • Phonesack Group Co.,Ltd
 • Pyramid Del't. In't.
 • Pioneer Aggregates (Thailand)
 • PPS Mining
 • PTH Company
 • PT Group
 • PT North Mining Indonesia
 • Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Co.,Ltd.
 • R.A.T. Trading
 • S&KX International Co.,Ltd.
 • S.K Mineral Co.,ltd.
 • Salamander Energy (E&P) Limited
 • San Miguel (Thailand)
 • SCI
 • Siam Tone
 • Siam Syntech
 • Sinclair Knight Merz
 • Sila Eastern Co.,Ltd.
 • Slope Tech.
 • SNT Consultant
 • STECON
 • Tace Rkv Keen Team
 • TATEX Thailand,LLc
 • Tauw Miliev
 • TEAM Consulting
 • Ten Consultants
 • Tesco Co.,ltd
 • Thai Glass Ind.
 • Thachana Palm Oil Co.,Ltd.
 • Time Communication
 • TMS International
 • TLL
 • UCOM
 • Yen Bai Banpu Calcium Carbonate
 • Y.P.Consultants Co.,ltd.
 • YTL (Malasia)
 •