Menu
 • ข่าวเด่น
 • GMT ได้รับเชิญจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมงานสัมมนา

  GMT เข้าร่วมประชุมรายละเอียดของวงการเหมืองแร่ในโซนกลุ่มประเทศ CLMTV

  โดยเรามีความพร้อมและเชี่ยวชาญให้บริการในโซนกลุ่มประเทศ CLMTV อย่างมืออาชีพ

  จีเอ็มทีมาออกบูทในงานสัมมนาไทย-ลาว ว่างๆแวะมาทักทายกันได้

 • โครงการเด่น
 • Sample Title 1

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Sample Title 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Sample Title 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

  Sample Title 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

  Sample Title 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

  Sample Title 6

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.